Schedule

Semifinal Round Semifinal Round

Aug 1, 2017

1
10:00 - 11:20
24
Sayaka NAKAYA
2
 
20
Nail MAVLIUDOV
3
 
31
Miho SUZUKI
4
 
15
German KITKIN
5
11:35 - 12:55
6
Karin FURUTANI
6
 
38
Takashi YASUNAMI
7
 
8
Sayaka HADA
8
 
34
Yuto TAKEZAWA
9
13:50 - 15:10
17
Seunghyun LEE
10
 
29
Kyoungsun PARK
11
 
35
Chiaying (Bella) TANG
12
 
39
Lin YE
13
15:25 - 16:45
2
Miku ARIZONO
14
 
3
Yuka ATSUKI
15
 
18
Anri MANABE
16
 
32
Ryoma TAKAGI
17
17:00 - 18:20
7
Ji Hyang Gwak
18
 
23
Mayu MIZUGUCHI
19
 
40
Ruka YOKOYAMA
20
 
21
Kenji MIURA
21
18:35 - 19:35
19
AoiTina MATSUZAWA
22
 
16
Takumi KUROSAKI
23
 
43
Yian WANG

Aug 2, 2017

24
10:00 - 11:20
25
Taehyeon OH
25
 
33
Yusuke TAKAHASHI
26
 
1
Gerard AIMONTCHE
27
 
14
Soyoung KIM
28
11:35 - 12:35
28
Nanako OTSUKA
29
 
22
Mayuki MIYASHITA
30
 
26
Shiomi OKUMURA
31
13:30 - 14:30
11
San JITTAKARN
32
 
37
Ryo YAMASHITA
33
 
41
Ka Hei Barbie FONG
34
14:45 - 15:45
30
Kotaro SHIGEMORI
35
 
42
Gang SUN
36
 
12
Fantee JONES
37
16:00 - 17:20
5
Arisa FUJISAWA
38
 
13
Noh Young KIM
39
 
9
Yui HARASHIMA
40
 
18:20
Award Ceremony