News & Topics

results2017/05/14

Results of Tokyo Preliminary Round Announced

The results of Tokyo Preliminary Round on May 12-14th, 2017, have been announced as follows;

Qualified to Semifinal Round Miku ARIZONO
Yuka ATSUKI
Arisa FUJISAWA
Yui HARASHIMA
Takumi KUROSAKI
AoiTina MATSUZAWA
Nanako OTSUKA
Kotaro SHIGEMORI
Yusuke TAKAHASHI
Yuto TAKEZAWA
Shu UMEZAKI
Takashi YASUNAMI
Encouragement Prize Mana FUKAO
Aimi HASHIMOTO
Naoki HAYASHI
Sakura IHA
Kentaro KAWAKAMI
Maya KAWASAKI
Naoko KAWASAKI
Aya KAWAZOE
Mai KOIKE
Ayumi MORISAKI
Yoshimi NAKAMURA
Yui NAKAMURA
Nonoka OKU
Sho OKUYA
Marii OMORI
Kazusa SAGAWA
Eri SUZUKI
Taisuke TAKANO
Moeka TANABE
Koto TANAKA
Wakana TANIGUCHI
Mamiko YAMADA
Maina YOKOI
Sayaka YOSHIHARA

(in alphabetical order)

From Tokyo Preliminary Round, the above twelve competitors advances to the Semifinal Round to be held in Tokyo on August 1-2, 2017.  Congratulations!!

The results of Overseas Preliminary Round (DVD) will be announced by the end of May, 2017. Please kindly wait for a while.

New Entries

2017/08/04
Results of Final Round Announced
2017/08/02
Results of Semifinal Round Announced
2017/07/31
Performance Order of Semifinal Round Announced
2017/06/05
Ticket Information
2017/05/26
Results of Overseas Preliminary Round Announced

Category